Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 10 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 20 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.